120/3726

Sala cerkiewna

 P1257.01.02.jpg

Zamek - wnętrze sali cerkiewnej na parterze 1868r