3/45

Litografia z 1830r.

 P1283.03.03.jpg

Widok Kollegium Pijarskiego ze strony Krakowskiego Przedmieścia w Piotrkowie.
Litografia z 1830r. wykonana na podstawie rysunku Tytusa Jankoroskiego, ucznia klasy 6