193/3773

Piotrków 1887

 P1650.01.02.jpg

PIOTRKÓW Rysunek F.Brzozowskiego, podług szkicu J.Adamczewskiego
Artykuł J.Adamczewskiego zamieszczony w czasopismie