33/66

Widok z wieży

 P1767.01.03.jpg

Widok z wieży Kościoła farnego na Rynek Kościół O.O. Bernardynów. W tle budowana wieża ciśnień.