122/3726

Ratusz

 P0426.02.03.jpg

Gmach po Trybunale Koronnym w Piotrkowie
przed rozebraniem w 1868
z natury przez T. Korzona.