Home / Albums / Sejm w Piotrkowie 1562 r.
8/3968

Sejm w Piotrkowie 1562 r.

 P2550.01.01.jpg

Sejm w Piotrkowie w 1562 r.
Podług współczesnego wizerunku, wytłoczonego na blasze miedziano-srebrnej.
(Ze zbiorów Wierzbickiego)

Sejm egzekucyjny: apogeum sukcesów ruch egzekucyjnego, do którego przystąpił Zygmunt II August; uchwalono egzekucję dóbr królewskich, reformę podatkową (zwiększenie podatków płaconych przez szlachtę, zmniejszenie obciążenia chłopa, pośrednie opodatkowanie Kościoła) i zakaz egzekwowania przez starostów wyroków sądów duchownych (praktyczna gwarancja tolerancji religijnej), nakaz lustracji zeznań podatkowych, reforma podatkowo-wojskowa: wprowadzono kwartę - podatek na utworzenie i utrzymanie tzw. wojska kwarcianego.

INFO1 1562
INFO5 MUSEUM TOMATORUM
FileP2550.01.01.jpg
Dimensions1007*675 [800*536]
Tags
Albums
Visits8747
Average rateno rate
Rate this photo