63/3773

Kościół XX. Pijarów

 P2600.01.04.jpg

Kościół i Klasztor Księży Pijarów w Piotrkowie.
Widok na fasadę i przylegające do kościoła kolegium.