112/3821

Klerycy OO. Bernardynów

 P2694.01.01.jpg

Klerycy Konwentu OO.Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
wywiezieni z klasztoru przez moskali w nocy z dnia 27 na 28
listopada 1864 r. do Warty

Opis kasaty