44/63

Panorama Starego miasta

 P3103.01.04.jpg

Rysunek H. Adamczewskiej. Akcenty pionowe stanowią bogactwo sylwetki miasta.