72/287

Poświęcenie krzyża - 1915r.

 P0086.03.03.jpg

Poświęcenie krzyża na mogile powstańców w Piotrkowie.
Przemówienie prof. Wacława Tokarza

Opis uroczystości z dnia 21 marca 1915r.