75/287

Raport oddziału legionów - 21.03.1915r.

 P0309.04.02.jpg

Raport oddziału legionów na rynku piotrkowskim, 21.03.1915

Opis uroczystości z dnia 21 marca 1915r.