2/15

Spalony zamek  1865r.

 P0326.02.05.jpg

Widok Zamku i pobliskich budynków po pożarze w lipcu 1865r.
W tle widoczne fragmenty kościoła franciszkanów.