9/15

Kościół po-Pijarski 1915r.

 P0025.03.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny