11/15

Kościół po-Dominikański 1916r.

 P0028.02.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny