Home / Albums / budynki / Klasztor OO. Bernardynów [89]

Klasztor oo. Bernardynów - erygowany w 1624 roku z fundacji Starczewskich. Budowlę wzniesiono poza murami miasta, na tzw. Łysej Górce będącej własnością mieszczan piotrkowskich. W 1657 roku podczas oblężenia Piotrkowa przez wojska Karola Gustawa został zrabowany i poważnie uszkodzony. Obecnie można oglądać dobrze zachowany budynek klasztorny z wirydarzem i krużgankami i kościół p.w. Matki Boskiej z masywną wieżą i elementami wyposażenia z XVII i XVIII wieku

Historia klasztoru

 • P2608.01.02.jpgKlasztor OO. Bernardynów
  2521 hits
 • P0561.01.02.jpgPlac Bernardyński
  9351 hits
 • P0070.03.01.jpgKościół Bernardynów 1930r.
  7681 hits
 • P0199.04.02.jpgKlasztor OO. Bernardynów 1930r.
  5824 hits
 • P0361.02.03.jpgKościół OO. Bernardynów 1930r.
  5586 hits
 • P0560.01.04.jpgPlac Bernardyński
  8637 hits
 • P0562.01.04.jpgPlac Bernardyński
  8792 hits
 • P0566.01.03.jpgKościół Bernardyński
  6624 hits
 • P0638.02.03.jpgKościół OO. Bernardynów
  4203 hits
 • P2678.01.02.jpgKlasztor OO. Bernardynów
  1473 hits
 • P0077.04.03.jpgKościół po-bernardyński 1930r.
  8410 hits
 • P0079.02.03.jpgMuzeum Tow. Krajoznawczego
  10341 hits
 • P0229.02.02.jpgKościół OO. Bernardynów
  5591 hits
 • P0475.01.03.jpgKościół OO. Bernardynów
  7024 hits
 • P2670.01.02.jpgKlasztor od ul. Narutowicza
  1555 hits