Emil Dobrzański - wierny Ojczyźnie...


autor: mgr inż. Krzysztof Rondo
Życie Nasielska, 25-07-2008r.

inne artykuły:
Bohaterska droga, cz. 1
Bohaterska droga, cz. 2