Historia piotrkowskiej manufaktury

Historia piotrkowskiej manufaktury

Historia obiektu sięga XIX wieku. Założona spółka: Naftali Frumkin, Mendel Schlosberg, Lejba Wyszewański, wybudowała zakład i osiedle przemysłu włókienniczego na Bugaju. Projektował budynek inż. Józef Majchrowski, a kierownikiem budowy manufaktury piotrkowskiej był od 1893 r. inż. Gurland. Rozruch zakładu nastąpił w styczniu 1896 r. - tkalnia bawełny na 400 warsztatów, farbiarnia - w planach kombinat w cyklu produkcyjnym. 

Na przełomie 1897/1898 spółka przekształcona w Towarzystwo Akcyjna Manufaktura Piotrkowska. W 1898 r. wybudowano przędzalnię i budynek wydziału apretury. W 1896 r. zatrudnionych tam było 150 osób, a w 1901 r. już 442 osoby. Wartość produkcji w tym samy roku wynosiła 534 tys. rubli. Asortyment stanowiły tkaniny bawełniane: zefiry, oksfordy, kretony, żagonety, płótna angielskie, techniczne, melanże. 

W latach 1903-1911 zakład został unieruchomiony na skutek handlowych machinacji udziałowców Schlosbergów, budynki przeszły na własność Petersburskiego Banku Handlowego (wg Kroniki Piotrkowskiej z 1911r, nr 27).  W roku 1911 wykupiona przez łódzką spółkę "Poznański, Silberstein i Ska". W tym samym roku podjęta zostaje budowa czterokondygnacyjnego  (istniejącego do dzisiaj) budynku przędzalni wełny.

W okresie I wojny fabryka została zamknięta ze względu na brak surowców, w tym bawełny z Rosji. Produkcja wznowiona została w 1919 roku, manufaktura piotrkowska zatrudniała wówczas 700 robotników.

Nazwa: Zakłady Włókiennicze - Piotrkowska Manufaktura "Bugaj" Mieczysław Silberstein i Ska, wspólny zarząd z fabrykami Isaaka Poznańskiego w Łodzi, Piotrkowska 40. 

Manufaktura w tym okresie składała się z: 

- przędzalni bawełny i wełny czesankowej
- tkalni
- wykończalni

Składy: w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. 

12 lutego 1927 r. pożar zniszczył części zakładów, potem nastąpił Wielki Kryzys w wyniku którego zakład zamknięto. Ponownie uruchomiony został dopiero po 1935 r.

W okresie okupacji zakład został przejęty przez Niemców i przekształcony. Produkowano w nim teraz części samolotowe oraz prowadzono warsztaty stolarskie, wykonujące baraki drewniane dla potrzeb wojska.

 

W grudniu 1947 r. nastąpiło upaństwowienie. Powstały Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Sigmatex". Fabryka rozbudowana została w latach 1949-1951. Manufaktura i Piotrkowska Fabryka Mebli uruchomiona została 1 października 1951 roku.

 

opr. dyrektor Muzeum w Piotrkowie Tryb. Marcin Gąsior