Piwowarstwo miejskie w Piotrkowie

Piwowarstwo miejskie w Piotrkowie w XVI - XVIII wieku

Marcin Majewski

 

Na początku XVII wieku Szymon Syreński (Syreniusz) – znany lekarz i botanik oraz profesor Akademii Krakowskiej – chwalił jakość piotrkowskiego piwa. Warzone z dobrego słodu i dobrej wody, miało jego zdaniem szczególne właściwości zdrowotne: wspomagało układ trawienny, było posilne i rozgrzewające. W dobie staropolskiej Piotrków był jednym ze znaczniejszych ośrodków piwowarskich w Rzeczpospolitej. Niniejsza publikacja, oparta na źródłach z epoki, skupia się na kilku istotnych, słabo naświetlonych w historiografii, problemach oraz uzupełnia i weryfikuje wiele dotychczasowych tez i poglądów. Jak wyglądała produkcja piwa w Piotrkowie w XVI-XVIII wieku? Ile piwa przeznaczano na konsumpcję, a ile na sprzedaż? Kim byli piotrkowscy browarnicy i dlaczego powstał cech piwowarów? Książka odpowiada m.in. na te pytania oraz pozwala zrozumieć dlaczego Syreniusz wywyższał smak piwa piotrkowskiego ponad wszystkie inne przypisując mu wpływ gwiazd.

 

Recenzowana książka niewątpliwie jest ważnym przyczynkiem do historii browarnictwa w Rzeczpospolitej, a szerzej jej historii gospodarczej. Nie mam wątpliwości, że opracowanie będzie często przywoływane i cytowane.

 

Z recenzji dr. Sławomira Dryji

 

Polecam zapoznanie się z przedstawioną książką. Stanowi ona istotne poszerzenie wiedzy na temat życia piotrkowaian w XVI-XVIII wieku.

DawnyPiotrków.pl