Zabytki nieruchome

Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 30 września 2013 r. 

 

woj. łódzkie – pow. miejski Piotrków Trybunalski

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – m. 

 • dzielnica staromiejska – plac Trybunalski, nr rej.: 89-IX-35 z 24.07.1948 i z 1.02.1962
   
 • układ urbanistyczny - śródmieście, nr rej.: 210 z 14.09.1967
   
 • kościół par. p.w. św. Jakuba, ul. Krakowskie Przedmieście 2, XV, nr rej.: 169-IX-15 z 21.07.1948  oraz 200 z 4.09.1967
   
 • plebania kościoła p.w. św. Jakuba, ul. Krakowskie Przedmieście 2, 2 poł. XVIII, nr rej.: 654 z 4.09.1967
   
 • kościół par. p.w. Nawiedzenia NMP, ul. Krakowskie Przedmieście 31/33, 2 poł. XIV, nr rej.: A/36 z 31.05.2007
 • dzwonnica, 1900, nr rej.: j.w.
 • cmentarz przykościelny, nr rej.: j.w.
   
 • zespół klasztorny bernardynów, ul. Słowackiego 2, XVII-XIX:

♦ kościół p.w. MB Anielskiej, nr rej.: 176-IX-22 z 24.07 1948 oraz 203 z 7.04.1967

♦ klasztor, nr rej.: 177-IX-23 z 24.07.1948 oraz 204 z 7.04.1967

♦ ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. 

 • zespół klasztorny dominikanek, pl. Kościuszki / Rycerska 3, 1627, XVIII, XIX:

♦ kościół, ob. rektorski,  p.w. MB Śnieżnej, nr rej.: 174-IX-20 z 21.07.1948 oraz  205 z 9.09.1967

♦ klasztor, ob. zakład wychowawczy, nr rej.:  175-IX-21 z 21.07.1948 oraz 206 z 9.09.1967

♦ plebania, nr rej.: 675 z 12.09.1967

 • zespół klasztorny dominikanów, ul. Wojska Polskiego 35, XIV-XVIII, XIX:

♦ kościół, ob. par. p.w. śś. Jacka i Doroty, nr rej.: 171-IX-17 z 21.07.1948 oraz 201 z 8.09.1967

♦ klasztor, ob. plebania, nr rej.: 172-IX-18 z 21.07.1948 oraz 202 z 8.09.1967

♦ kaplica p.w. MB Różańcowej, nr rej.: 675 z 8.09.1967

 • zespół klasztorny jezuitów, ul. Pijarska 2-4, k. XVII, XVIII-XIX:

♦ kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego, nr rej.: 180-IX-26 z 24.07.1948 oraz 207 z 4.09.1967

♦ nowe kolegium, ob. LO, nr rej.: 179-IX-25 z 24.07.1948 oraz 208 z 4.09.1967

♦ stare kolegium (klasztor), nr rej.: 653 z 4.09.1967

 • zespół klasztorny pijarów, ul. Rwańska 6 / Wojska Polskiego 24, 2 poł. XVII-XVIII-XIX:

♦ kościół, od 1795 ewangelicki, nr rej.: 659 z 9.09.1967

♦ klasztor, ob. areszt śledczy, nr rej.: 660 z 9.09.1967

 • cerkiew prawosławna, ul. Słowackiego, poł. XIX, nr rej.: 265 z 7.10.1976
   
 • synagogi „Duża” i „Mała”, ob. biblioteka, ul. Jerozolimska 29, XVIII-XIX i po 1945:

♦ synagoga „Duża”, nr rej.: 661 z 11.09.1967

♦ synagoga „Mała” (d. szkoła żydowska), nr rej.: 662 z 11.09.1967

 • 2 kaplice cmentarne, na „starym” cmentarzu rzym.-kat., ul. Cmentarna 10/12, nr rej.: A/86 z 10.12.2009 :

♦ kaplica rodziny Burchardów, 1873

♦ kaplica rodziny Jutterów, 1897 woj. łódzkie – pow. miejski Piotrków Trybunalski

 • cmentarz prawosławny, ul. Cmentarna 10, 1830, nr rej.: 446 z 28.04.1995
 • kaplica pogrzebowa
 • kaplica grobowa T. Andriejewej, 1904
 • ogrodzenie z bramą
   
 • cmentarz żydowski, ul. Spacerowa / Kręta, 1792-1945, nr rej.: 408 z 27.12.1989
 • park miejski im. J. Poniatowskiego, ul. Parkowa - Żeromskiego - Żwirki, 1916, nr rej.: 373 z 10.11.1986 i z 10.11.1993
   
 • zamek, pl. Zamkowy 4, 1 poł. XVI, nr rej.: 173-IX-19 z 21.07.1948 oraz 209 z 4.09.1967
   
 • mury obronne (pozostałości), ul. Garncarska 2 / Niepodległości / pl. Kościuszki, XIV, nr rej.: 655 (I) z 4.09.1967, 656 (II) z 8.09.1967 oraz 658 (III) z 9.09.1967
   
 • zespół stacji kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 1864, k. XIX/XX, nr rej.: A-440 z 18.05.1995:

♦ dworzec kolejowy

♦ wiata peronowa

♦ budynek biurowy, ob. handlowy

♦ dom mieszkalny, ob. handlowy

♦ budynek ekspedycji

♦ pompownia nr 2

♦ parowozownia, ob. budynek gospodarczo-biurowy

♦ magazyn

♦ 2 piwnice

♦ warsztaty mechaniczne, ob. komisariat

♦ dom mieszkalny, ob. biblioteka

♦ koszary drogowe, ob. dom mieszkalny

 • zespół stacji kolejki wąskotorowej, 1902-1920, nr rej.: 441 z 18.08.1994:

♦ budynek stacji

♦ magazyn

♦ parowozownia

♦ szalet

 • park dworski, ul. Bełzacka 160, 2 poł. XIX, nr rej.: 664 z 11.09.1967 i z 12.07.1995
   
 • dom, pl. Czarnieckiego 7, XVIII/XIX, nr rej.: 665 z 11.09.1967
   
 • dom, pl. Czarnieckiego 9, XIX, nr rej.: 1116 z 22.05.1972
   
 • dom, pl. Czarnieckiego 10, 2 poł. XVIII, nr rej.: 666 z 12.09.1967
   
 • willa, ul. Dąbrowskiego 14, 1905, nr rej.: 343 z 28.08.1984
   
 • dom, ul. Dąbrowskiego 15, 1902, nr rej.: 391 z 31.05.1988
   
 • dom, ul. Farna 2, XVIII/XIX, nr rej.: 1117 z 22.05.1972
   
 • dom, ul. Farna 3, XIX, nr rej.: 1118 z 22.05.1972
   
 • dom, ul. Farna 4, XIX, nr rej.: 1119 z 22.05.1972
   
 • dom, ul. Farna 5 / Grodzka 6, 1 poł. XIX, nr rej.: 667 z 12.09.1967
   
 • dom, ul. Farna 6, XIX, nr rej.: 1120 z 22.05.1972
   
 • dom, ul. Farna 8, XVIII/XIX, nr rej.: 668 z 12.09.1967
   
 • dom, ul. Grodzka 1 / Konarskiego 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 669 z 12.09.1967
   
 • kamienica (I), ul. Grodzka 2 →  3 kamienice, Rynek Trybunalski 8
 • kamienica (II) z oficyną, ul. Grodzka 2 →  3 kamienice, Rynek Trybunalski 8
   
 • dom, ul. Konarskiego 4 / Pijarska 5, XVII, XIX, nr rej.: 670 z 12.09.1967
   
 • kamienica, pl. Kościuszki 6, 1880, nr rej.: 426 z 23.03.1992
   
 • kamienica, ul. Łazienna Mokra 1 / Szewska 2, poł. XVIII, nr rej.: 482-XI-58 z 7.05.1949 oraz 211 z 12.09.1967
   
 • dom, ul. Łazienna Mokra 2 / Rynek 12, XVIII, nr rej.: 671 z 12.09.1967
   
 • budynek Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Przemysłowców i Hnadlujących Miasta Piotrkowa, ul. 3 Maja, 1912-13,  nr rej.: A-447 z 16.06.1995
   
 • pałac, ul. Pasaż Rudowskiego 4, 1899, nr rej.: 276 z 27.03.1979
   
 • dom, ul. Przedborska 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 672 z 12.09.1967
   
 • dom, ul. Rwańska 4, 1 poł. XIX, nr rej.: 673 z 12.09.1967
   
 • dom (plebania ewangelicka), ul. Rwańska 6, pocz. XIX, nr rej.: 674 z 12.09.196
   
 • dom, Rynek Trybunalski 1, 1 poł. XIX, nr rej.: 680 z 14.09.1967
   
 • dom, Rynek Trybunalski 2, XVII, nr rej.: 681 z 16.09.1967
   
 • kamienica, Rynek Trybunalski 3 / Rwańska 1, 1 poł. XVIII, XX, nr rej.: A/18 z 7.09.2004
   
 • dom, Rynek Trybunalski 4, poł. XIX, nr rej.: 682 z 16.09.1967
   
 • dom, Rynek Trybunalski 5, XIX, nr rej.: 1124 z 26.05.1972
   
 • kamienica, Rynek Trybunalski 7, 1796, 1855, 1903, nr rej.: 437 z 6.04.1994
   
 • 3 kamienice, Rynek Trybunalski 8 / Grodzka 2, nr rej.: A/95 z 3.08.2010 :

♦ kamienica, Rynek Trybunalski 8, (k.XIII), XVIII, 1869

♦ kamienica (I), ul. Grodzka 2, XVIII, 1869

♦ kamienica (II) z oficyną, ul. Grodzka 2, 1869

 • dom, Rynek Trybunalski 9, poł. XIX, nr rej.: 683 z 16.09.1967
   
 • dom, Rynek Trybunalski 10, 2 poł. XVIII, nr rej.: 684 z 16.09.1967
   
 • kamienica, Rynek Trybunalski 11, 1770, 1846, nr rej.: 448 z 18.12.1996
   
 • dom, ul. Sieradzka 1 / Rwańska 2, XVII, XVIII, nr rej.: 676 z 12.09.1967
   
 • dom, ul. Sieradzka 4, XIX, nr rej.: 1121 z 22.05.1972
   
 • dom, ul. Sieradzka 6 / Rycerska 10, XIX, nr rej.: 1122 z 22.05.1972
   
 • dom, ul. Słowackiego 1, poł. XIX, nr rej.: 677 z 14.09.1967
   
 • dom, ul. Słowackiego 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 678 z 14.09.1967
   
 • sąd, ul. Słowackiego 5, 1906-08, nr rej.: 278 z 2.04.1979
   
 • dom, ul. Słowackiego 13, poł. XIX, nr rej.: 679 z 14.09.1967
   
 • gmach Gimnazjum Żeńskiego, ul. Stronczyńskiego 1, 1890-97, nr rej.: A/60 z 29.07.2008
   
 • dom, ul. Szewska 3 / Rycerska 12, XIX, nr rej.: 1123 z 26.05.1972
   
 • dom, ul. Wojska Polskiego 5 / Jerozolimska 3, 1 poł. XIX, nr rej.: 685 z 16.09.1967

 

Piotrków Trybunalski - Bełzatka

 • d. karczma, nr rej.: 467-IX-51 z 27.11.1948 (nie istnieje ?)

 

Piotrków Trybunalski - Byki

 • zespół zamkowy, ul. Kasztelańska 9, XVII-XX:

♦ zamek, nr rej.: 156-IX-2 z 2.05.1947 oraz 181 z 16.09.1967

♦ park, nr rej.: 288 z 31.08.1983